ต.ค. 29

แบบประเมินรายวิชา

แบบประเมินรายวิชา ภาคปฎิบัติ

………………………………………………………………..

แบบประเมินรายวิชา ภาคทฤษฎี

ส.ค. 26

เชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมทำบุญคณะพยาบาลศาสตร์ และร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 7-9 น. ณ ลานภายในอาคารมานี ชวนิตย์ (ตึกM)

ตัวอย่างภาพกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556

IMG_0830IMG_0816

100_8324 100_8331

ส.ค. 25

โครงการน้อมรำลึกพระคุณครู ติดเข็มชั้นปี และรับขวัญน้อง ปีการศึกษา 2557

คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการน้อมรำลึกพระคุณครู ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมไหว้ครูคณะ กิจกรรมติดเข็มชั้นปี และกิจกรรมรับขวัญน้อง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์

 

กิจกรรมไหว้ครู

SAM_1026SAM_1034

SAM_1003SAM_0920

 

SAM_0924 SAM_0925

 

กิจกรรมติดเข็มชั้นปีและรับขวัญน้อง

SAM_0954 SAM_0999

SAM_1066SAM_1068

SAM_1039SAM_1059

Older posts «