ส.ค. 26

เชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมทำบุญคณะพยาบาลศาสตร์ และร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 7-9 น. ณ ลานภายในอาคารมานี ชวนิตย์ (ตึกM)

ตัวอย่างภาพกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556

IMG_0830IMG_0816

100_8324 100_8331

ส.ค. 25

โครงการน้อมรำลึกพระคุณครู ติดเข็มชั้นปี และรับขวัญน้อง ปีการศึกษา 2557

คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการน้อมรำลึกพระคุณครู ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมไหว้ครูคณะ กิจกรรมติดเข็มชั้นปี และกิจกรรมรับขวัญน้อง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์

 

กิจกรรมไหว้ครู

SAM_1026SAM_1034

SAM_1003SAM_0920

 

SAM_0924 SAM_0925

 

กิจกรรมติดเข็มชั้นปีและรับขวัญน้อง

SAM_0954 SAM_0999

SAM_1066SAM_1068

SAM_1039SAM_1059

ส.ค. 25

ค่ายอาสาสร้างแปลงเกษตรแบบผสมผสานเพื่ออาหารกลางวันที่ยั่งยืน

 

SAM_0797SAM_0798

 

 คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับคณะสาขาเทคโนโลยี (คณะวิศวรรมศาสตร์ คณะการพิน และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) จัดโครงการค่ายอาสาสร้างแปลงเกษตรแบบผสมผสานเพื่ออาหารกลางวันที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแปลงเกษตรแบบผสมผสานให้โรงเรียนได้ปลูก ผัก เลี้ยงสัตว์สำหรับเป็นสำหรับเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนและส่งเสริมให้นัก ศึกษาได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

 

SAM_0405 SAM_0618

SAM_0627 SAM_0404

SAM_0660SAM_0657

SAM_0692 SAM_0745

 

Older posts «